Klachten

Wanneer je niet tevreden bent of een klacht hebt over de behandeling of werkwijze van Natuurlijk Jezelf, neem dan contact met mij op. We proberen er dan samen uit te komen. Wanneer dat niet lukt, kun je terecht bij GAT.

“Ik val als Kwaliteitstherapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over de klachtenregeling zie de website van GAT (https://www.gatgeschillen.nl).”

Als geregistreerd registertherapeut bij RBCZ (Stichting HBO-Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg), ben ik aangesloten bij de TCZ (Tuchtcollege Complementaire Zorg).

GAT schild 2022
Logo RBCZ
Tuchtrecht Complementaire Zorg

Beroepscode Complementair Kwaliteitstherapeut

Een Kwaliteitstherapeut belooft te handelen naar deze beroepscode:

  • Een Kwaliteitstherapeut handelt altijd naar het welzijn van de cliënt. In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast met de intentie de cliënt schade te berokkenen op wat voor manier dan ook
  • Een Kwaliteitstherapeut is zich bewust van een relatie tussen de alternatieve therapeut en de cliënt en honoreert en respecteert deze altijd
  • In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast die in strijd zijn met de Nederlandse wet
  • Indien een Kwaliteitstherapeut constateert dat de cliënt een niet-gediagnosticeerde aandoening heeft, raadt de Kwaliteitstherapeut de cliënt aan een bezoek te brengen aan een reguliere arts
  • Persoonlijke informatie die een cliënt geeft aan een Kwaliteitstherapeut wordt door de alternatieve therapeut als vertrouwelijk behandeld
  • Een Kwaliteitstherapeut respecteert de stichting Complementaire Kwaliteitstherapeuten.